Saturday, May 4, 2019

「真人圖書網 - 真人無界限」
今日嘅表現係咪好驚喜呢😆?

Tuesday, April 16, 2019

雖然北極賽事取消,但既然只差一步,點都要跑埋佢。
依加喺位於北緯78度嘅城市舉行另一場 #富衛地表至北馬拉松 🏃🏻

#其實呢度比北極仲難跑
#又雪又雨又冰地又北極熊
#梁釗峰 #劉心悠 #徐志堅 #勇到極 #FWD #富衛 #富衛北極馬拉松2019

#敢至係人生 #2019NPM #CourageT...

Tuesday, April 16, 2019

喺北緯78度嘅城市比賽🏆
從未舉辦過馬拉松嘅地方💥
其實唔會簡單過北極,而係要挑戰更多嘅障礙。

Chiu Fung 梁釗峰 極地半馬時間⏱2小時15分鐘

#富衛地表至北馬拉松 FWD Hong Kong & Macau
#不放棄 #其實呢度比北極仲難跑
#又雪又雨又冰地又北極熊
#梁釗峰 #劉心悠...

Tuesday, April 9, 2019

賽事稍為延遲!
繼續適應氣候,爭取時間作最好準備。

#fwdnorthpolemarathon2019

#北極 #northpole #勇到極 #FWD #富衛 #全球最嚴寒馬拉松 #敢至係人生 #2019NPM FWD Hong Kong & Macau

Thursday, March 21, 2019


選手 - 釗峰💥
💪🏾挑戰自己,令不可能變成可能
仲有20日咋🏃🏿‍♂️

#FWD #富衛 #富衛北極馬拉松2019 #勇到極 #全球最嚴寒馬拉松 #敢至係人生 #2019NPM #CourageToBegin #FWDTeamAsia #GetReadyToLive

Tuesday, March 12, 2019

「期間限定 」咁就完咗,我地都有d唔捨得添😭

#幾時再有下次

Tuesday, February 19, 2019

海洋公園開酒店喇🤘🏾
全間酒店以保育為重點主題,喺建築方面加入環保元素,減少整體能源消耗添。🌿
酒店內仲有標致性的水族館高16米、跨越三層樓,讓客人有如置身於海洋世界的感覺☺️

#香港海洋公園萬豪酒店開幕典禮

CF & King:
Outfits: @Zegnaofficial #Zegna #Z...