top of page

情人節禮物 仲唔係佢😎


等我地又上鐵達時Facebook share 我地4子嘅甜蜜相,同埋講下我地點撻著先😛

・・・ 講樣生活日常野俾大家知,細細個阿媽話,當你見到熊啤啤嘅時候一定要啤住佢,佢先會快高長大,大到有法力保佑我搵到愛自己嘅人。 今日我見到鐵達時情人節限定玫瑰熊嘅出現,唔再好似以前咁啤佢,因為有好多愛自己嘅人已出現,而家會錫佢,一錫就發現佢原來好香,佢咁神聖,好似月老咁,點先可以帶佢返屋企日日錫呢?🧐 現凡購買鐵達時產品滿港幣$2,500,同like鐵達時Facebook Solvil et Titus 鐵達時,就可以免費拎走一隻迷你版啤啤。仲有多隻巨型玫瑰熊啤啤喺唔同地方等緊你啤佢地。 而家上鐵達時Facebook share 你地甜蜜互啤合照,再講吓你哋點樣撻著,就有機會贏到$15,000旅遊禮券,送埋隻巨型玫瑰熊啤住你呀! 想知更多遊戲詳情,即上鐵達時Facebook睇吓啦!

如果都想睇我點啤佢,睇尾圖啦💜 #此情不轉幸福瞬間 #SolviletTitus #TimeisLove #讓時間說愛

bottom of page