top of page

新城勁爆本地榜 - 冠軍歌🏆 「月亮不代表我的心」

新城勁爆本地榜 - 冠軍歌🏆 「月亮不代表我的心」 好嘢🎉 梁教授走遍大江南北去做Office tour宣傳新歌,佢嘅努力終於冇白費到👍🏿 仲有辛苦曬 @mediaasiamusic 嘅各位同事喇!

・・・ Yeah!!! 恭喜咁多位同事,感激我們的努力💪🏼 #Repost @mediaasiamusic ・・・ 恭喜釗峰嘅歌曲《月亮不代表我的心》成為今個星期新城【#勁爆本地榜】嘅冠軍歌🏆👏🏻👏🏻 多謝咁多位喜愛同播放過哩首歌嘅DJ😍

bottom of page